Linux Admin
Dragan MihaljevicZlatko Simurina

Linux Admin

Linux je operativni sistem koji se koristi za najširi spektar web servera i hostovanje web aplikacija, i u tom tržišnom segmentu je dominantan u svijetu. Kako Linux rješenja danas dopiru u svaku poru privrede, potreba za Linux administratorima evidentno raste. 

Kolektiv kompanije Logate je prepoznat po iskustvu u radu i upravljanju Linux sistemima, te je ideja za kurs potekla upravo iz potrebe naših klijenata za usavršavanjem svojih zaposlenih.

Mrežni Admin - ljetnji sem 2023
Branimir BosnjakSavic NedovicUgljesa Urosevic

Mrežni Admin - ljetnji sem 2023

Izbor i nabavka računarske i mrežne opreme, projektovanje mrežne infrastrukture, konfigurisanje i održavanje mreže, kao i hardverska, softverska i korisnička podrška samo su neki od zadataka koji se danas postavljaju pred administratore IT infrastrukture. 
Kurs za administratora mreže je praktično orijentisan kurs, čija se nastava sastoji iz 12 modula.