Wordpress Developer

Wordpress Developer

Wordpress je platforma za izradu sajtova, koja se smatra najuspješnijom CMS (Content Management System) platformom na svijetu. Iako je prvobitno zamišljen kao blog patfroma, danas Wordpress koriste mnoge kompanije, poput BBC America, Sony Music ili magazina The Rolling Stones.

Moodle - kurs za LA predavače
Nadja Zaric

Moodle - kurs za LA predavače

Moodle KURS omogućava svim edukatorima, nastavnicima i predavačima da unaprijede i obogate svoje predavačke usluge, tako što će svojim polaznicima pružiti najmoderniji način učenja!

Ovaj kurs je osmišljen tako da vas vodi od početničkog do stručnog Moodle predavača. Kursom su pokriveni i tehnički i nastavni aspekti, koji će Vam pokazati ne samo KAKO da kreirate kurs, već i ŠTA kurs treba da sadrži kako bi, sa pedagoškog aspekta, bio interesantan i mogao da motiviše studente da mu se posvete i aktivno uče. 


UX/UI Design
Vera Kovacevic

UX/UI Design

User Experience/User Interface Design ima za cilj da nam olakša snalaženje na sajtu ili unutar aplikacije. UX dizajn nam služi da istražimo i definišemo korisničku strategiju, uči nas kako da kreiramo arhitekturu podataka koja čini strukturu prozvoda, i kako da testiramo validnost rješenja. 

Sa druge strane, UI dizajn uključuje principe dizajniranja korisničkog interfejsa i kreiranja projekta pomoću Adobe XD.