Projektni menadžment
Tijana KarabasilMaja Subotic

Projektni menadžment

Projektni menadžment je nezaobilazna odlika savremnog poslovanja koja omogućava najefikasnije korišćenje raspoloživih metoda, materijalnih resursa, finansijskih sredstava i ljudi u procesu realizacije projekta. Koncept je naročito bitan u IT industriji, koja je nezamisliva bez uspješnog upravljanja projektima.

Kurs je namijenjen kandidatima koji su uključeni u vođenje projekata i žele da strukturiraju i usavrše svoje znanje, kao i svima onima koji planiraju da u budućnosti vode projekte.